Sprogkurser

 

Sprogkurser

 

 

Konsonans arrangerer sprogkurser for specifikke grupper.

 

 

Et sprogkursus kan arrangeres som et endagskursus (som f.eks. bobliotekskurser) eller som ugentlig undervisning.

 

indhold tager altid udgangspunkt i den enkelte kursists niveau og arbejdsområde.

 

Kontakt Konsonans for et forslag til

et forløb der passer dig eller din medarbejder.

 

Endagskurser holdes på arbejdspladsen, ugentlig

undervisning varetages på Skype.

Gläntans Väg 4

444 60 Stora Höga

Sverige

Mobils:

(0046) 730462523

Email:

Info@konsonans.dk